REKLAMACJE

Formularz reklamacji towaru

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojmia ) zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U z dnia 24 czerwca 2014 r. )

W przypadku stwierdzenia wady towaru przysługuje Ci uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty wydania towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

Sugerowanym przez nas sposobem złożenia reklamacji jest reklamacja w formie pisemnej. Nie wyłącza to jednak możliwości złożenia reklamacji w innej, wybranej przez Ciebie formie – taka reklamacja również zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej lub np. drogą mailową możesz pobrać formularz reklamacji towaru lub samodzielnie sporządzić reklamację zawierającą co najmniej wszystkie informacje zawarte w/w Formularzu.

Po sporządzeniu reklamacji wyślij reklamowany towar wraz z prawidłowo sporządzonym formularzem reklamacji towaru ( jeśli został sporządzony) na adres:

Sklep internetowy Makalu

Kilińskiego 169

90-353 Łódź

Tel. 513-038-344

Reklamację możesz również dostarczyć osobiście do wybranego Salonu Makalu.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W tym terminie zobowiązujemy się do poinformowania Cię o sposobie rozpatrzenia reklamacji we wskazany przez Ciebie sposób.

Szczegółowy regulamin sklepu znajduje się tutaj: Regulamin

Platforma ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL