Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu poprawienia naszych usług. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Jeśli nie wyrażasz zgody zmień ustawienia swojej przeglądarki. Rozumiem

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

§ 1.1

Korzystając z serwisu MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K dostępnego pod adresem internetowym www.makalu.com.pl zwanego dalej „Serwisem” Użytkownik podlega zasadom obowiązującej polityki prywatności. Użytkownik powinien się z nią zapoznać i zaakceptować.

§ 1.2

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K. publikuje ten dokument, który opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony i sklepu internetowego pod adresem www.makalu.com.pl

§ 1.3

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas - rejestracji, zawierania i wykonywania umów, zapisu do newslettera, zapisu do programu lojalnościowego, automatycznie podczas przeglądania witryny ( adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego itp. ).

§ 1.4

Dane są zbierane wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu. Adres e-mail Użytkownika może być wykorzystywany jedynie do wysyłania do niego linków do zakupionych plików lub innych technicznych komunikatów związanych z obsługą aktywności w Serwisie. Dane zbierane automatycznie podczas wizyt Użytkownika na stronach Serwisu mogą być użyte jedynie w celach statystycznych oraz analitycznych poprzez Google Analytics. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika pytania.

II. GROMADZENIE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH PODSTAWY PRAWNE

§ 2.1

Administratorem Danych osobowych jest firma MAKALU FASHION Sp. z o.o. Sp. k , strona internetowa: www.makalu.com.pl, z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 169, w 90-353 Łódź, telefon: 0-42 676-33-04, e-mail: makalu@makalu.com.pl oraz sklep@makalu.com.pl, NIP 725-22-40-457 REGON 368796850 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000703897. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem iod@makalu.com.pl.

§ 2.2

MAKALU FASHION sp. z o.o. sp. k jako Administrator Danych w szczególności dba o ochronę danych osobowych Użytkowników oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania Makalu Fashion Sp. z o.o. Sp. k ukierunkowane są na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 2.3

1. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika przechowywane są w bazie danych Administratora i przetwarzane za zgodą Użytkownika lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

  • a) zebrane za pośrednictwem Serwisu/formularzy, korespondencji e-mailowej i korespondencji pisemnej dane dotyczące Użytkownika, na które on wyraził zgodę zostaną wykorzystane jedynie w celu ustalenia dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie przez Użytkownika do Administratora danych,
  • b) dane osobowe takie jak adres e-mail podany przez Użytkownika, imię i nazwisko oraz adres IP, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a i pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) przetwarzane są w celu wysyłania Newslettera (w przypadku wyrażenia takiej chęci), przesłania i zamieszczania komentarzy, kontrolowania treści komentarzy przed ich publikacją i odmowy ich publikowania bez wskazania przyczyny, a także usuwania komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych i innych, które Administrator uzna za bezprawne, w tym treści, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich (m.in. prawa autorskie),
  • c) dla celów komunikacji drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator Danych może żądać podania danych osobowych do załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  • d) monitoring wizyjny stosowany jest przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są wyłącznie w tym celu oraz w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw,
  • e) Administrator może przetwarza dane osobowe, osób które polubiły profile społecznościowe Makalu Fashion Sp. z .o.o. Sp. k https://web.facebook.com/Makalu-399288936833767/. Dane te przetwarzane są w celu zarządzania profilami, w celu komunikowania się ze społecznością, organizacją programów i konkursów oraz eventów i wydarzeń na zasadach określonych osobnymi regulaminami. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • f) Makalu Fashion jako Administrator Danych pozyskiwanych w procesie rekrutacyjnym wymaga przekazywania danych osobowych przez kandydatów (CV, list motywacyjny) w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy. Kandydat może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla dalszych procesów rekrutacyjnych realizowanych w przyszłości przez Administratora. Podstawą prawną legalizującą przetwarzanie tych danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO).

2. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

3. Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług, przewidzianych przepisami prawa oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych jeśli jest ona podstawą legalizującą to przetwarzanie. 6. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

§ 2.4

Bazy danych Administratora posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Administrator zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę.

§ 2.5

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty technicznie realizujące niektóre zamówione usługi jak serwis obsługujący płatności www.payU.pl lub firma obsługująca przesyłki kurierskie www.dpd.com.pl z którymi Administrator serwisu współpracuje.

III. POLITYKA COOKIES

§ 3.1

MAKALU FASHION Sp. z z.z. Sp. k., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000703897 gwarantuje Użytkownikom Serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K. informuje, że używa na swoich stronach technologii takich jak pliki cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

§ 3.2

Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika

§ 3.3

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§ 3.4

W ramach naszych serwisów stosowane są dwa rodzaje plików cookies– „sesyjne" oraz „stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

§ 3.5

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

§ 3.6

Pliki cookies zamieszone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez Google Analytics, który wykorzystuje pliki do analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany czyli uniemożliwiają identyfikację osoby a jedynie pozwalają na prowadzenie statystyki strony poprzez analizę obserwacji wejścia i wyjścia ze strony, czasu przebywania na stronie, konwersji, geolokalizacji.

IV. ZASTRZEŻENIA

§ 4.1

Makalu zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Użytkownika odwiedzającego sklep obowiązuje zawsze aktualna jej wersja, dostępna na tej stronie.

§ 4.2

Wersja: 28-11-2018 r