Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Tytuł projektu: Wdrożenie szyny integracyjnej do wielokanałowej obsługi klientów.

Cel projektu: sprzyjanie tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania firmy Makalu w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, oraz po jej zakończeniu.

Planowane efekty projektu:

wzmocnienie odporności Spółki na wystąpienie pandemii w wyniku wdrożenia kanału sprzedaży online oraz integracji obydwu kanałów sprzedaży sklepów stacjonarnych ze sklepem internetowym.

 

Wartość projektu ogółem: 155 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 132 175,00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.06.02.00-10-0065/21-00

Beneficjent: MAKALU FASHION Sp. z o. o. Sp. k..

Obraz
Search engine powered by ElasticSuite