Regulamin umów od dnia 25-12-2014 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Sklep internetowy Makalu dostępny pod adresem internetowym www.sklep.makalu.com.pl prowadzony jest przez:

PPH MAKALU DOROTA STOLARZ

Kilińskiego 169, 90-353 Łódź

Tel 0-42 676-33-04

Fax 0-42 292-04-56

makalu@makalu.com.pl

www.makalu.com.pl

NIP 728-103-92-49

REGON 471278331

Zarejestrowany w CEIDG prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki

§ 2

Nie należy składać Zamówień w przypadku braku akceptacji Regulaminu i zasad Polityki Prywatności.

§ 3

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z póź. zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 4

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży Towarów na odległość między Sprzedawcą a Klientem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez witrynę - Sklep internetowy Makalu działającą pod adresem: www.sklep.makalu.com.pl

§ 5

Sklep internetowy Makalu prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym Makalu są fabrycznie nowe.

§ 7

Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy Sprzedaży.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 1

Przedmiotem Zamówienia mogą być wyłącznie Towary dostępne w katalogu internetowym, obowiązującym w chwili składania Zamówienia. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania propozycji zawarcia Umowy przez Klienta.

§ 2

Informacja o dostępności Towaru znajduje się na karcie produktu po wyborze wariantu produktu. Istnieje możliwość wysłania zapytania o dostępność Towaru w innych magazynach Makalu.

§ 3

W przypadku nieskutecznego złożenia Zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie Sklepu, z rzeczywistym stanem magazynowym, Sklep ma obowiązek poinformować o tym fakcie Klienta drogą mailową, który ma prawo do zmiany lub odstąpienia od Zamówienia.

§ 4

Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie zwrócona przez Sklep w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

§ 5

Składając Zamówienie w Sklepie internetowym Makalu, Klient oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

§ 6

Do złożenia Zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta.

§ 7

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów przerw technicznych obwieszczonych komunikatem zamieszczonym na stronie Sklepu internetowego Makalu.

§ 8

Zamówienia składane od poniedziałku do piątku po godzinie 14, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

§ 9

Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu 513-038-344 oraz adresem mailowym sklep@makalu.com.pl

§ 10

W celu dokonania zakupów należy dodać do „koszyka” wybrane produkty i złożyć Zamówienie klikając przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Podstawą jego realizacji jest poprawne i kompletne wypełnienie wszystkich wymaganych pól Formularza Zamówienia.

§ 11

Każde Zamówienie złożone przez Klienta wymaga Potwierdzenia Złożenia Zamówienia ze strony Sklepu internetowego Makalu w formie wiadomości e-mail.

§ 12

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta "Potwierdzenia realizacji zamówienia".

§ 13

W przypadku braku zapłaty za zamówiony Towar w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia transakcja zostanie uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

§ 14

Realizacja Zamówienia następuje w momencie wysłania do Klienta paczki o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.

§ 15

Średni czas realizacji zamówienia od momentu potwierdzenia zamówienia do momentu wysłania do Klienta, wynosi: 48 godzin roboczych.

§ 16

W sklepie internetowym Makalu honorowana jest Karta Stałego Klienta. Skorzystanie z niej możliwe jest po wpisaniu numeru karty w trakcie składania zamówienia. Wartość zakupów zostanie dodana do konta Klienta.

§ 17

Akcje promocyjne realizowane w sklepach stacjonarnych Makalu nie są automatycznie respektowane w Sklepie internetowym. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w Sklepie internetowym zamieszczane są na stronie Sklepu internetowego.

III. PŁATNOŚCI

§ 1

Ceny podane w Sklepie internetowym Makalu wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 2

Ceny podane w Sklepie internetowym Makalu nie zawierają kosztów dostawy.

§ 3

Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT.

§ 4

W Sklepie dopuszczalne są następujące formy Płatności:

 • za pobraniem - gotówkę pobiera kurier w momencie odbioru przesyłki lub Outlet Makalu,

 • przedpłata przelewem internetowym Dotpay,

 • przedpłata przelewem tradycyjnym na konto wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia, tj.

mBank S.A.
Plac Wolności 5, Łódź
Numer konta: PL 47 1140 1108 0000 5917 3400 1010
IBAN: PL 47 1140 1108 0000 5917 3400 1010
SWIFT: BREXPLPW
PPH Makalu Dorota Stolarz
Kilińskiego 169, 90-353 Łódź

§ 5

Klient dokonuje wyboru jednego ze sposobów Płatności w Formularzu Zamówienia, wypełniając odpowiednie rubryki formularza.

§ 6

Rozliczenia transakcji przelewami internetowymi prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay S.A. www.dotpay.pl

IV. DOSTAWA

§ 1

Miejscem wykonania Umowy jest miejsce Dostawy wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

§ 2

Zamówione Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD www.dpd.com.pl

§ 3

Koszty Dostawy ponosi Klient.

§ 4

Opłata za przesyłkę kurierską wynosi:

11 zł brutto w przypadku płatności elektronicznej lub płatności przelewem tradycyjnym,

12,50 zł brutto w przypadku przesyłki pobraniowej,

0 zł po wybraniu opcji odbiór osobisty.

§ 5

Po wysłaniu przez Sklep paczki, Klient otrzymuje informację z firmy kurierskiej DPP za pośrednictwem poczty elektronicznej o wysłaniu Towaru wraz z podanym numerem listu przewozowego potrzebnym do śledzenia przesyłki

§ 6

Paczki dostarczane są średnio w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysyłki.

§ 7

Szczegółowe zasady doręczania przesyłek za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, określa Regulamin Usług dostawcy dostępny na www.dpd.com.pl

§ 8

Każda paczka wysyłana przez Sklep do Klienta jest odpowiednio zapakowana i zabezpieczona np. perforacją albo taśmą z logo Sklepu.

§ 9

Dostawę uznaje się za zrealizowaną w momencie podpisania jej odbioru pod ustalonym adresem dostawy w Formularzu Zamówienia.

§ 10

Każde kolejne doręczenie przesyłki do klienta jak również zwrot przesyłki z winy Klienta kosztuje 11 zł brutto oraz 12,50 brutto w przypadku pobrania.

§ 11

W przypadku wybrania opcji „odbiór osobisty” paczkę należy odebrać osobiście w ciągu 7 dni od dnia otrzymania „potwierdzenia odbioru zamówienia”. Odbiór osobisty możliwy jest w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 169 w Outlecie Makalu. Koszt dostawy do Outletu wynosi 0 zł. Płatność w formie przedpłaty przelewem albo przelewem elektronicznym Dotpay. 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 1

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

§ 2

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

§ 3

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy poinformować Sklep Makalu - Kilińskiego 169, 90-353 Łódź, tel 513-038-344, fax 0-42 292-04-56, sklep@makalu.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

§ 4

Klient może skorzystać ze wzoru Formularzy odstąpienia od umowy dostępnych na stronie Sklepu w zakładce „Zwrot i Wymiana”, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 5

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 6

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi wyraźnie zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7

Rzecz wraz z Formularzem odstąpienia od umowy ( jeśli został wypełniony przez Klienta) należy wysłać na adres:

Sklep internetowy Makalu

Kilińskiego 169, 90-353 Łódź

Tel. 0 513-038-344

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

§ 8

Klient ponosi koszty bezpośrednie zwrotu rzeczy.

§ 9

Prosimy o nie wysyłanie przesyłek za pobraniem albo na koszt Sklepu chyba, że wcześniej były takie ustalenia.

§ 10

Nie należy wysyłać zwrotu rzeczy, która została nabyta w Salonach stacjonarnych Makalu.

§ 11

Sklep prosi aby zwracana rzecz była w takim stanie, w jakim została otrzymana tj. bez śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

§ 12

Niezwłocznie lecz nie później, niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania paczki Sklep dokona sprawdzenia rzeczy i jeżeli spełnia wszystkie powyższe wymagania, dokona zwrotu zapłaty za rzecz w sposób wskazany przez Klienta np. w Formularzu odstąpienia od umowy ( jeśli został wypełniony)

§ 13

Jeżeli była wystawiona faktura VAT, Sklep wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopię faktury wyśle do Klienta pocztą - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Sklep dokona zwrotu zapłaty za Towar na wskazane przez Klienta konto bankowe lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 14

Rzecz, której zwrot nie zostanie uznany przez Sklep zostanie odesłana za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres np. adres wskazany w Formularzu odstąpienia od umowy ( jeśli został wypełniony).

§ 15

O decyzji Sklepu, Klient zostanie poinformowany telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub przesyłką pocztową, zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta np. Formularzu odstąpienia od umowy ( jeśli został wypełniony).

§ 16

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 17

Żeby dokonać Wymiany rzeczy w Sklepie internetowym Makalu należy zwrócić rzecz postępując zgodnie z Regulaminem odstąpienia od umowy a następnie złożyć zamówienie na nową rzecz.

VI. REKLAMACJE

§ 1

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.

 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym Makalu są nowe.

 3. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

 4. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia Reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty wydania towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

§ 2

 1. Sugerowanym sposobem złożenia reklamacji przez Klienta jest reklamacja w formie pisemnej. Nie wyłącza to jednak możliwości złożenia reklamacji w innej, wybranej przez Klienta formie – taka reklamacja również zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej lub np. drogą mailową Klient może pobrać ze strony Sklepu internetowego Makalu Formularz Reklamacji Towaru lub samodzielnie sporządzić reklamację.

 3. Po sporządzeniu reklamacji Klient winien dostarczyć reklamowany towar wraz z prawidłowo sporządzonym dokumentem reklamacji ( jeśli został sporządzony) na adres:

Sklep internetowy Makalu

Kilińskiego 169, 90-353 Łódź

Tel. 0 513-038-344

 1. Reklamację można również dostarczyć osobiście pod adres w/w adres Sklepu.

 2. Sklep nie przyjmuje do reklamacji towarów nabytych w Salonach stacjonarnych Makalu.

§ 3

 1. W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi Klient może żądać:

 • naprawienia towaru;

 • wymiany towaru na wolny od wad;

 • obniżenia ceny;

 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

§ 4

 1. W przypadku żądania Klienta dotyczącego: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, wolny od wad lub obniżenia ceny, termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W tym terminie Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia Reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail i/lub na numer telefonu i/lub adres podany przez Klienta w trakcie składania reklamacji lub w inny wskazany przez Klienta sposób. W/w informacje mogą być wskazane Formularzu Reklamacji ( jeśli został wypełniony) lub samodzielnie sporządzonej reklamacji ( jeśli została sporządzona).

 2. Jeżeli w ramach reklamacji złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w terminie 14 dni nie powoduje automatycznego uznania zasadności roszczeń konsumenta.

§ 5

 1. W przypadku uznania żądania naprawy lub wymiany towaru Sklep dokona ich w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta przy uwzględnieniem m.in. charakteru wady, dostępności towaru lub jego poszczególnych części.

 2. Sklep może jednak odmówić żądaniu naprawy lub wymiany towaru, w sytuacji gdy jest to niemożliwe do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów (w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową) oraz zaproponować inne rozwiązanie.

 3. W przypadku opisanym w pkt 2. Klient może zmienić żądanie, może również odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia wady istotnej lub żądać obniżenia ceny.

§ 6

 1. W przypadku, w którym reklamacja złożona jest po raz pierwszy, a Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Makalu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni wadliwy towaru na wolny od wad lub wadę usunie.

 2. W przypadku w/w Klient może dokonać zmiany sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową, który zaproponował przedsiębiorca (tj. zamiast wymiany zażądać naprawy lub zamiast naprawy zażądać wymiany)

 3. Zamiana opisana wyżej nie będzie możliwa w sytuacji, doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Makalu. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 7

 1. W przypadku uznania przez Sklep Reklamacji w zakresie naprawy lub wymiany Towaru na wolny od wad, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad, a następnie Sklep ponownie dostarczy Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS na koszt Sklepu wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki.

 2. W przypadku uznania żądania odstąpienia od umowy, Sklep zwróci zapłaconą cenę wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki.

 3. W przypadku uznania obniżenia ceny, Sklep ponownie dostarczy Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS oraz zwróci kwotę o którą cena została obniżona wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki.

 4. W przypadku żądania obniżenia ceny prosimy o wskazanie kwoty o którą cena towaru ma zostać obniżona i w konsekwencji zwrócona Klientowi zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 3. Obniżona ceny powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 5. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu a związanych z uznaniem reklamacji, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

 6. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem z rachunku bankowego zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).

 7. W przypadku płatności przelewem pocztowym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi po konsultacji z Klientem za jego uprzednią zgodą wyrażoną w trakcie składania reklamacji np. w sposób wskazany w Formularzu Reklamacji lub samodzielnie sporządzonej reklamacji ( jeśli zostały wypełnione i/ lub sporządzone).

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

§ 8

 1. W przypadku ponownej reklamacji, Klientowi przysługują roszczenia wskazane w § 4 niniejszego regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli towar był już wcześniej wymieniony lub naprawiany lub Makalu nie wywiązało się z obowiązku wymiany lub naprawy, który na nim ciążył, przy wcześniejszym żądaniu ze strony Klienta, Makalu nie może zmienić żądania odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny złożonego przez konsumenta w ramach reklamacji z tytułu rękojmi.

 2. Przy ponownej reklamacji, tj. w przypadku pierwszej reklamacji, oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy wada ma charakter istotny.

§ 9

W przypadku nieuznania przez Sklep Reklamacji, Towar zostanie odesłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

§ 10

W momencie odbioru zamówionego Towaru, Sklep zaleca sprawdzenie stanu przesyłki czy nie jest uszkodzona – nie jest to jednak obowiązkowe.

§ 11

Zgodnie z ogólnymi zasadami współżycia społecznego Sklep prosi aby reklamowany towar był czysty, niezabrudzony oraz higienicznie nieszkodliwy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Klient wypełniając Formularz Rejestracyjny lub Formularz Zamówienia ma obowiązek podać dane osobowe zgodnie z prawdą. W przypadku podania przy tworzeniu lub aktualizacji Konta nieprawdziwych danych Sklep zastrzega sobie prawo usunięcia Konta, z którym są one związane bądź anulowania Zamówienia.

§ 2

Zakładając Konto lub składając Zamówienie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sklep, w celach związanych z realizacją zamówienia, podanych przez siebie danych osobowych.

§ 3

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

§ 4

Dane osobowe przekazane przez Klienta przechowywane są w bazie danych Administratora i przetwarzane są za zgodą Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5

Klient może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych od Administratora środkami komunikacji elektronicznej ( np. newsletter ). Klient w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera klikając w link na dole strony otrzymanego newslettera bądź wysyłając wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji z newslettera na adres sklep@makalu.com.pl

§ 6

Bazy danych Makalu posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Administrator zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę.

§ 7

Dane osobowe pozostawione przez Klienta nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim chyba, że za zgodą Klienta.

§ 8

Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi jak serwis obsługujący płatności www.dotpay.pl lub firma obsługująca przesyłki kurierskie www.dpd.com.pl z którymi Administrator serwisu współpracuje.

§ 9

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.

§ 10

W każdej chwili korzystania ze Sklepu Klient ma wgląd i prawo zmiany lub usunięcia wszystkich danych osobowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.sklep.makalu.com.pl i wiąże Sklep internetowy Makalu począwszy od dnia uruchomienia Sklepu.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z dnia 24 czerwca 2014 r. )

§ 3

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem w przypadku sporu sądowego, będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich możliwych starań, w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.

§ 4

Informacje, znaki firmowe oraz zdjęcia Towarów umieszczone na stronie Sklepu stanowią własność firmy Makalu. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania bez zgody właściciela.

Zmiana 23 września 2017 r. 

Zmiana formy płatności za zamówienia z odbiorem osobistym w Outelcie Pkt 4 Par 11

 

Regulamin umów zawartych do dnia 24-12-2014 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Sklep internetowy Makalu dostępny pod adresem internetowym www.sklep.makalu.com.pl prowadzony jest przez firmę:

PPH MAKALU Dorota Stolarz

Kilińskiego 169, 90-353 Łódź

NIP 728-103-92-49

tel. 42 676-33-04

§ 2

Wypełnienie Formularza Rejestracji, utworzenie Konta Klienta oraz złożenie Zamówienia przez Klienta Niezalogowanego jest tożsame z zapoznaniem się Klienta z treścią Regulaminu Sklepu internetowego Makalu oraz jego akceptacją.

§ 3

Nie należy składać Zamówienia w przypadku braku akceptacji Regulaminu i zasad Polityki Prywatności.

§ 4

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z póź. zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 5

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży Towarów na odległość między Sprzedawcą a Klientem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez witrynę - Sklep internetowy Makalu działającą pod adresem: www.sklep.makalu.com.pl

 

§ 6

Sklep internetowy Makalu prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym Makalu są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 8

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w chwili ich składania.

§ 9

 

Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy Sprzedaży.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 1

Przedmiotem Zamówienia mogą być wyłącznie Towary dostępne w katalogu internetowym, obowiązującym w chwili składania Zamówienia. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania propozycji zawarcia Umowy przez Klienta.

§ 2

Informacja o dostępności Towaru znajduje się na karcie produktu po wyborze wariantu produktu. Istnieje możliwość wysłania zapytania o dostępność Towaru w innych magazynach Makalu.

§ 3

W przypadku nieskutecznego złożenia Zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie Sklepu, z rzeczywistym stanem magazynowym, Sklep ma obowiązek poinformować o tym fakcie Klienta drogą mailową, który ma prawo do zmiany lub odstąpienia od Zamówienia.

§ 4

Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie zwrócona przez Sklep w ciągu 7 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

§ 5

Składając Zamówienie w Sklepie internetowym Makalu, Klient oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

§ 6

Do złożenia Zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta.

§ 7

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów przerw technicznych obwieszczonych komunikatem zamieszczonym na stronie Sklepu internetowego Makalu.

§ 8

Zamówienia składane od poniedziałku do piątku po godzinie 14, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

§ 9

Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 513-038-342 oraz adresem mailowym sklep@makalu.com.pl

§ 10

W celu dokonania zakupów należy dodać do „koszyka” wybrane produkty i złożyć Zamówienie klikając przycisk „zamawiam”. Podstawą jego realizacji jest poprawne i kompletne wypełnienie wszystkich wymaganych pól Formularza Zamówienia.

§ 11

Każde Zamówienie złożone przez Klienta wymaga Potwierdzenia Złożenia Zamówienia ze strony Sklepu internetowego Makalu w formie wiadomości e-mail.

§ 12

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta "Potwierdzenia realizacji zamówienia".

§ 13

Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówień, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji Zamówienia Sklep zobowiązany jest powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny. Przed każdorazowym odstąpieniem od realizacji Zamówienia Sklep zobowiązany jest podjąć wszelkie możliwe środki w celu wyjaśnienia wątpliwości oraz realizacji Zamówienia.

§ 14

W przypadku braku zapłaty za zamówiony Towar w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia transakcja zostanie uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

§ 15

Realizacja Zamówienia następuje w momencie wysłania do Klienta paczki o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.

§ 16

Średni czas realizacji zamówienia od momentu potwierdzenia zamówienia do momentu wysłania do Klienta, wynosi: 2 dni robocze.

§ 17

W sklepie internetowym Makalu honorowana jest karta Stałego Klienta. Skorzystanie z niej możliwe jest po wpisaniu numeru karty w trakcie składania zamówienia. Wartość zakupów zostanie dodana do konta Klienta.

§ 18

Akcje promocyjne realizowane w sklepach stacjonarnych Makalu nie są automatycznie respektowane w Sklepie internetowym. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w Sklepie internetowym zamieszczane są na stronie Sklepu internetowego.

III. PŁATNOŚCI

§ 1

Ceny podane w Sklepie internetowym Makalu wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 2

Ceny podane w Sklepie internetowym Makalu nie zawierają kosztów dostawy.

§ 3

Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT.

§ 4

W Sklepie dopuszczalne są następujące formy Płatności:

 • za pobraniem - gotówkę pobiera kurier w momencie odbioru przesyłki lub Outlet Makalu

 • przedpłata przelewem internetowym,

 • przedpłata przelewem tradycyjnym na konto wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia, tj.

   

mBank S.A.
Plac Wolności 5, Łódź
Numer konta: PL 47 1140 1108 0000 5917 3400 1010
IBAN: PL 47 1140 1108 0000 5917 3400 1010
SWIFT: BREXPLPW
PPH Makalu Dorota Stolarz
Kilińskiego 169, 90-353 Łódź

§ 5

Klient dokonuje wyboru jednego ze sposobów Płatności w Formularzu Zamówienia, wypełniając odpowiednie rubryki formularza.

§ 6

Rozliczenia transakcji kartami kredytowymi i przelewami internetowymi prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay S.A. www.dotpay.pl

 

IV. DOSTAWA

 

§ 1

Miejscem wykonania Umowy jest miejsce Dostawy wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

§ 2

Zamówione Towary dostarczane są za pośrednictwem kuriera firmy UPS www.ups.com

§ 3

Koszty Dostawy ponosi Klient.

§ 4

Opłata za przesyłkę kurierską wynosi 15 zł. brutto w przypadku płatności elektronicznej online lub płatności przelewem tradycyjnym oraz 18 zł. brutto w przypadku przesyłki pobraniowej i 0 zł. po wybraniu opcji odbiór osobisty.

 

§ 5

Po wysłaniu przez Sklep paczki, Klient otrzymuje informację za pośrednictwem poczty elektronicznej o wysłaniu Towaru wraz z podanym numerem listu przewozowego potrzebnego do śledzenia przesyłki na stronie dostawy www.ups.com

 

§ 6

Paczki dostarczane są w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki.

§ 7

Szczegółowe zasady doręczania przesyłek za pośrednictwem firmy UPS, określa Regulamin Usług dostawcy dostępny na www.ups.com

 

§ 8

Przed dostarczeniem przesyłki kurier przeważnie kontaktuje się z Klientem telefonicznie pod numer telefonu podany w Formularzu Zamówienia i uzgadnia dogodną godzinę dostawy. W przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem kurier zostawia awizo z adresem najbliższego oddziału firmy UPS.

§ 9

Każda paczka wysyłana przez Sklep do Klienta jest odpowiednio zapakowana i zabezpieczona taśmą z logo Sklepu.

§ 10

Dostawę uznaje się za zrealizowaną w momencie podpisania jej odbioru pod ustalonym adresem dostawy w Formularzu Zamówienia.

§ 11

W przypadku, w którym Klient odmówi odbioru paczki lub z jego powodu paczka nie zostanie doręczona, w przyszłości, celem dokonania ponownych zakupów w Sklepie Internetowym Makalu, należy dokonać zakupu płacąc przelewem tradycyjnym bądź internetowym, w przeciwnym wypadku, takie zamówienia nie będą realizowane.

§ 12

Każde kolejne doręczenie przesyłki do klienta jak również zwrot przesyłki z winy Klienta kosztuje 15 zł. brutto.

§ 13

W przypadku wybrania opcji „odbiór osobisty” paczkę należy odebrać osobiście w ciągu 7 dni od dnia otrzymania „potwierdzenia o możliwości odbioru zamówienia”. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie automatycznie anulowane i zwrócone do magazynu. Odbiór osobisty możliwy jest w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 169 w Outlecie Makalu. Koszt dostawy do Outletu wynosi 0 zł.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 1

Zgodnie z Art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku Konsument ma prawo zrezygnować z towaru kupionego na odległość bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.

§ 2

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 3

Żeby dokonać Zwrotu Towaru w Sklepie internetowym Makalu należy wypełnić Formularz Zwrotu Towaru dostępny na stronie Sklepu a następnie wysłać na swój koszt zwracany Towar wraz z prawidłowo wypełnionym Formularzem Zwrotu Towaru na adres:

Sklep internetowy Makalu

Kilińskiego 169, 90-353 Łódź

§ 4

Nie należy wysyłać żadnych przesyłek za pobraniem albo na koszt Sklepu chyba, że wcześniej były takie ustalenia. Sklep internetowy Makalu nie odbiera takich przesyłek.

§ 5

Nie należy wysyłać zwrotu Towaru, który został nabyty w Salonach stacjonarnych Makalu.

§ 6

Zwracany Towar powinien być w takim stanie, w jakim został otrzymany tj. bez śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego.

§ 7

W ciągu 7 dni od momentu otrzymania paczki Sklep dokona sprawdzenia Towaru i jeżeli spełnia wszystkie powyższe wymagania, dokona zwrotu zapłaty za Towar na wskazane przez Klienta w Formularzu Zwrotu Towaru konto bankowe.

§ 8

Jeżeli była wystawiona faktura VAT, Sklep wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopię faktury wyśle do Klienta pocztą - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Sklep dokona zwrotu zapłaty za Towar na wskazane przez Klienta konto bankowe lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 9

Towar, którego zwrot nie zostanie uznany przez Sklep zostanie odesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w Formularzu Zwrotu Towaru adres Klienta.

§ 10

O decyzji Sklepu, Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail w Formularzu Zwrotu Towaru.

§ 11

Żeby dokonać Wymiany Towaru w Sklepie internetowym Makalu należy zwrócić Towar postępując zgodnie z regulaminem Zwrotu Towaru a następnie złożyć zamówienie na nowy Towar.

VI. REKLAMACJE

§ 1

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

§ 2

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym Makalu są nowe i obejmuje je 2-letnia odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

§ 3

Reklamacje należy składać w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym Klient stwierdził niezgodność towaru z umową.

§ 4

 1. Przy składaniu reklamacji w Sklepie internetowym, Makalu – dla usprawnienia postępowania reklamacyjnego - proponuje aby Klient wypełnił Formularza Reklamacji Towaru, dostępny na stronie Sklepu oraz wysłania na swój koszt reklamowanego towaru wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem na adres: Sklep internetowy Makalu Kilińskiego 169, 90-353 Łódź

 2. Niewypełnienie Formularza Reklamacji Towaru nie ogranicza Klientowi możliwości złożenia Reklamacji w inny sposób, bowiem Konsument może złożyć reklamację w dowolnie przez siebie wybrane formie.

§ 5

Sklep nie odbiera żadnych przesyłek za pobraniem ani na koszt Sklepu chyba, że wcześniej były takie ustalenia.

§ 6

Sklep nie przyjmuje do reklamacji towarów nabytych w Salonach stacjonarnych Makalu.

§ 7

Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Towaru. W tym terminie Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia Reklamacji drogą telefoniczną i/lub elektroniczną na adres e-mail i/lub adres podany przez Klienta w trakcie składania reklamacji np. w Formularzu Reklamacji Towaru.

§ 8

Jeśli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do Reklamacji, uważa się, że uznał ją za zasadną.

§ 9

W przypadku uznania przez Sklep Reklamacji, Towar zostanie naprawiony, wymieniony na wolny od wad bądź Sklep zwróci zapłaconą cenę i ponownie dostarczy Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS na koszt Sklepu.

§ 10

Zwrot zapłaconej ceny wraz z poniesionymi kosztami wysyłki Sklep zwróci w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia Reklamacji na podane przez Klienta w trakcie składania reklamacji konto bankowe lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 11

W przypadku nieuznania przez Sklep Reklamacji, Towar zostanie odesłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

§ 12

Zgodnie z ogólnymi zasadami współżycia społecznego Sklep prosi aby reklamowany towar był czysty, niezabrudzony oraz higienicznie nieszkodliwy. Sklep zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia reklamacji towaru, który nie spełnia podstawowych zasad higienicznych.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Klient wypełniając Formularz Rejestracyjny lub Formularz Zamówienia ma obowiązek podać dane osobowe zgodnie z prawdą. W przypadku podania przy tworzeniu lub aktualizacji Konta nieprawdziwych danych Sklep zastrzega sobie prawo usunięcia Konta, z którym są one związane bądź anulowania Zamówienia.

§ 2

Zakładając Konto lub składając Zamówienie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sklep, w celach związanych z realizacją sprzedaży Towarów, podanych przez siebie danych osobowych.

§ 3

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

§ 4


Dane osobowe przekazane przez Klienta przechowywane są w bazie danych Administratora i przetwarzane są za zgodą Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5

Klient może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych od Administratora środkami komunikacji elektronicznej ( np. newsletter ).

§ 6

Bazy danych Makalu posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Administrator zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę.

§ 7

Dane osobowe pozostawione przez Klienta nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim chyba, że za zgodą Klienta.

§ 8

Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi jak serwis obsługujący płatności www.dotpay.pl lub firma obsługująca przesyłki kurierskie www.ups.com z którymi Administrator serwisu współpracuje.

§ 9

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.

§ 10

W każdej chwili korzystania ze Sklepu Klient ma wgląd i prawo zmiany lub usunięcia wszystkich danych osobowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.sklep.makalu.com.pl i wiąże Sklep internetowy Makalu począwszy od dnia uruchomienia Sklepu.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

§ 5

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem w przypadku sporu sądowego, będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich możliwych starań, w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.

§ 6

Informacje, znaki firmowe oraz zdjęcia Towarów umieszczone na stronie Sklepu stanowią własność firmy Makalu. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania bez zgody właściciela.